Фотоапаратът е вещ, в която можеш да се влюбиш. Посредник и сродник. Апаратът има душа. Да намериш сродство между себе си и апарата е гаранция за увлекателни фотографски преживявания. [Виж още]