Думата "ръчно" във всяка човешка дейност означава оживяване, топлина, лично участие, възможност за вмешателство. В нашия случай добавяме прецизност и компетентност, пуш и крос, байпас и т.н.