Поезия на тъмната стаичка, поява на образ от нищото. Едуард Уестън казва, че най-богатото фотографско творчество е по време на копирането. Две еднакви снимки е трудно да бъдат изкопирани.