Висококачествено специализирано сканиране за професионални цели с Имакон, сканиране с плосък скенер за стандартни нужди, сканиране с минилаб на цели филми за копиране на снимки и фотоархив.