Юрий Трейман

  • съсобственик на Фомус ООД - официален дистрибутор на Кодак
  • председател на национално браншово сдружение на фотографите-занаятчии
  • възстановител на Фотоваканция

Николай Трейман

  • управител на Братя Трейман ООД
  • автор на изложбите: "Блатото" и "Православна България"
  • ръководител на фотоклуб "Паралакс".

Прочети още в статията от в. Труд Мистерията Паралакс